‫اخبار‬

 

  اجرای طرح «هزار روستا در هزار تعاونی» در سراسر کشور

معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی می‌گوید سهم تعاونی‌ها از ۹۵۰ هزار شغلی که قرار است در سال ایجاد شود، ۱۰ درصد است. به گفته وی ایجاد شغل در روستاها ارزان و کم هزینه‌ است و با اجرای طرح روستا تعاون ۶۵ هزار فرصت شغلی در کشور به وجود می‌آید. سیدحمید کلانتری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: برای اجرای طرح روستا تعاون در گام نخست 2۰۰۰ تعاونی در هزار روستا ایجاد می‌شود و یا از ظرفیت تعاونی‌های موجود استفاده می‌شود تا ۶۵ هزار شغل در کشور به وجود آید. وی مصوبه برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را پشتوانه اجرای این طرح دانست و گفت: این طرح زمینه اشتغال مولد را از طریق ایجاد تعاونی در روستاها فراهم می‌کند و اعتبار تسهیلات این طرح ۱۰ هزار میلیارد تومان برای اشتغال مناطق روستایی و شهرهای کمتر از ۱۰ هزار نفر جمعیت است که بخش اعظمی از آن در اختیار تعاونی‌های روستایی قرار می‌گیرد. کلانتری از شناسایی ۷۰۰ روستا برای ایجاد تعاونی‌های روستایی خبر داد و گفت: از هزار روستایی که برای اجرای این طرح پیش‌بینی شده تاکنون ۷۰۰ روستای بر اساس ظرفیتهای موجود شناسایی شده است. 

  ایجاد ۶۵ هزار شغل با اجرای طرح "روستا تعاون"

سیدحمید کلانتری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: برای اجرای طرح روستا تعاون در گام نخست ۱۰۰۰ تعاونی در هزار روستا ایجاد می‌شود و یا از ظرفیت تعاونی‌های موجود استفاده می‌شود تا ۶۵ هزار شغل در کشور به وجود آید. 

  در طرح روستا تعاون 2 هزار روستا طی دو مرحله توانمند می شوند

نظریه پردازان توسعه گر در حوزه روستا به این نتیجه رسیدند تنها راهی که قراراست در توسعه ی روستاها صورت بگیرد و موفق شود باید با مشارکت مردم آن روستا اتفاق افتد، با توجه به روح تعاونی ها که فعالیت های مردمی در آن دخیل است طرح "تعاون روستا" تدوین گشت و نکته ی مهم این طرح سطح مشارکت مردم روستاها در اجرای آن می باشد، به عبارت دیگر مجری اصلی این طرح خود مردم هستند که با مشارکت بالای خود و نقش تسهیل گری که دولت برای آنها ایفا می کند به توانمند سازی و توسعه ی روستا کمک می کنند. این طرح در 2 گام اجرایی درحال پیگیری است؛ در گام اول یک هزار روستا به تفکیک هر استان مورد هدف قرار گرفته شده که در صورت پیشرفت خوب و مناسب طرح در گام دوم یک هزار روستای دیگر مد نظر قرار می گیردسامانه ملی طرح روستا تعاون